Tieto stránky obsahujú sexuálne explicitný textový,
slovný a multimediálny materiál

Stránky sú určené výhradne osobám starším ako 18 rokov

Používanínm tejto stránky bezvýhradne súhlasíš a spĺňaš nasledovné podmienky:

1. je ti viac ako 18 rokov, spĺňaš štatút plnoletosti
2. ak sa nachádzaš v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzuješ, že spĺňaš všetky podmienky plnoletosti v danom štáte že vstup na tieto stránky nie je obmedzený a / alebo zakázaný predpisom štátu v ktorom sa nachádzaš a / alebo ktorého si štátnym príslušníkom
3. súhlasíš s použitím sexuálne orientovaného materiálu pre svoju osobnú potrebu, a to v súkromí, sexuálne orientované materiály ťa neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú a na stránky svetporna.sk vstupuješ dobrovoľne
4. neposkytneš a ani priamo či nepriamo neumožníš prístup k týmto stránkam či materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším ako 18 rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v týchto podmienkach
5. vstupom na stránky svetporna.sk preberáš plnú zodpovednosť za prípadne škody spôsobené používaním týchto stránok, čo znamená že voči prevádzkovateľovi stránok nie je možné uplatniť žiadny nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy
6. som si vedomý, že videá na stránke svetporna.sk nie sú nahrané na serveroch svetporna.sk, ale sú embodované z iných serverov, čím sa tím svetporna.sk dištancuje od akejkoľvek zodpovednosti za ich obsah.
V prípade, že nespĺňaš / neakceptuješ čo i len jednu z týchto podmienok uvedenú v bodoch 1 až 6, opusti túto stránku.